Bilder från torsdagens Nosework Grund

Det var mycket duktiga ekipage som går framåt med stormsteg. Detta är några bilder från torsdagen. Videos skickas via mail till deltagarna. Titta på dem och försök att se hur din hund ser ut när den hittar doften/är i doftmolnet