PM utsickat till Doftprov den 10 augusti och FjällNosen den 26 och 27 augusti

DOFTPROV- PM är utskickat till samtliga. Kolla i skräpposten om du inte fått något mail FJällNosen – PM är utskickat till samtliga. Kolla i skräpposten om du inte fått något mail

I PM:et finns betalningsinformation, senaste betalningsdatum, återbud och information om tid och plats