PM utskickat till NW2 den 12, 13 och 14 januari 2024

Nu är tilldelning av platser gjorda till NW2 den 12, 13 och 14 januari 2024.

PM är utskickat.

Sista betalningsdag är den 22 december. Om inte avgiften finns på vårt konto då stryks du och platsen går till en reserv. OBS vi skickar inte ut påminnelse.