Slyngelkurs Lek och Lär 2 Startar i Dorotea den 5 april kl 20.00

När valpen växer och mognar kommer den in i slyngelåldern. Då börjar ”trotsåldern” och den upptäcker att saker kan vara farliga eller intressanta. I denna kurs bygger vi vidare på den unga hundens vardagslydnad och är anpassad för din valp.
Nu startar vi en slyngelkurs i Dorotea.

nder kursen kommer vi att bygga vidare på bra kontakt och god relation samtidigt som vi jobbar vidare på grunderna för en god vardagslydnad. Vi anpassar övningarna för varje ekipage för att försöka skapa en bra relation mellan förare och unghund. Under slyngelkursen lägger vi grunden för hundens fortsatta träning och socialisera sig med andra hundar samt mer miljöträning. Vi kommer även att prova på lite olika sätt att träna hunden, exempelvis tricks, och att använda nosen.

Slyngelkursen är för unghundar som fyllt 8 månader och är vaccinerade.

Varm Välkomna !